დღეს, 28 ოქტომბერს მთავრობამ ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა წარადგინა, მათ შორის, ერთ-ერთი ეხება დაფინანსების ახალ, ერთიანი ტარიფის სისტემაზე გადასვლას. სამინისტრო გეგმავს პირველადი ჯანდაცვის მიმართულების ცვლილებას. პრეზენტაცია "მხოლოდ ერთობლივი სწორი ნაბიჯების დროა" ახალმა მინისტრმა, ეკატერინე ტიკარაძემ წარმოადგინა.

დაფინანსების ახალი სისტემა

რეფორმის მიხედვით უწყებამ დაფინანსების ახალი სისტემა შეიმუშავა, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ დაწესებულებებს უჩნდებათ ვალდებულება პაციენტებს სერვისები მიაწოდონ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს სისტემა დაწესებულებებს აყენებს თანაბარ პირობებში, უზრუნველყოფს ბაზრის რეგულაციას და ხარისხის მართვას. სამინისტრო რეფორმის საჭიროებას "პაციენტების მიერ გადახდილი მაღალი გადასახადებით" ხსნის.

პირველადი ჯანდაცვის მიმართულება

რეფორმის ფარგლებში დაინერგება ახალი მიმართულება — "ტელემედიცინაზე" დაყრდნობილი პირველადი ჯანდაცვის აღჭურვილობა. სამინისტროს განცხადებით, ამ მეთოდით სამედიცინო კვლევის ჩატარება გამარტივდება და დაავადებები ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდება.

უწყებაში ირწმუნებიან, რომ "ტელემედიცინის" პირველად ჯანდაცვაში დანერგვა იძლევა სასწრაფო დახმარების საჭიროების შემცირების შესაძლებლობას. გარდა ამისა, ამ მიმართულებაში შედის დისტანციური კომუნიკაცია, კერძოდ, სპეციალური ვიდეო ზარის პროგრამის საშუალებით, ექიმ-სპეციალისტს შეეძლება ოჯახის ექიმთან ვიზიტზე მყოფი პაციენტის კონსულტირება და დიაგნოსტიკა.