2019 წლის ივნისსა და ივლისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა საშუალო სკოლის დამამთავრებელი კლასის (X, XI, XII) მოსწავლეებს სთავაზობს მენეჯმენტის, ბიზნესისა და ეკონომიკის პრინციპებისა და სწავლების მეთოდების გაცნობას საკვირაო სკოლის ფორმატში.

საკვირაო სკოლა დაინტერესებულ მოსწავლეებს შესაძლებლობას მისცემს წარმოდგენა შეექმნათ ბიზნესგანათლებაზე და ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღონ მომავალი პროფესიის არჩევის პროცესში.

ბიზნესის სკოლის საკვირაო სკოლის მოსწავლეებისთვის ინტერაქტიულ ლექციებს წაიკითხავენ ილიაუნის ბიზნესის სკოლის პროფესორები, ლექტორები და სტუდენტები.

პროექტში მონაწილეობისთვის საჭიროა მარტივი სააპლიკაციო ფორმის შევსება და მოტივაციის დასაბუთება არაუგვიანეს 2019 წლის 1-ლი ივნისისა.

სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ბმულზე