საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს განცხადებით, არჩევნების პირველი ტურის მსგავსად, თითქმის ყველა საარჩევნო უბანთან კოორდინატორები ახლაც არიან მობილიზებული, რაც დაძაბულ ატმოსფეროს ქმნის. ამასთან, რამდენიმე დამკვირვებელმა დააფიქსირა, რომ უბნიდან გამოსული ამომრჩევლები გარეთ მდგომ ავტომობილებში სხდებოდნენ, რამდენიმე წუთში კი უკან გამოდიოდნენ. ორგანიზაციის ცნობით, ოთხ შემთხვევაში ამომრჩევლებს მანქანებში ფული გადასცეს.

საერთაშორისო-გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოვლენილი სხვა დარღვევები

დამკვირვებლების საარჩევნო უბნებზე არშეშვება

ორგანიზაციის ცნობით, 18 უბანზე საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეები დამკვირვებლების შეშვებაზე უარს იმ მიზეზით ამბობდნენ, რომ მათი მოწმობების ვადად 20 ნოემბერი იყო მითითებული. თავმჯდომარეები ვადების გახანგრძლივებაზე ცესკოს დადგენილების შესახებ ინფორმირებული არ იყვნენ.

კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა

11 საარჩევნო უბანზე, დამკვირვებლების ცნობით, ამომრჩეველი შემოხაზულ ბიულეტენს კომისიის რომელიმე წევრს, დამკვირვებელს ან საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს აჩვენებდა.

მოსული ამომრჩევლის აღრიცხვა კენჭისყრის შენობაში

ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ნაკადის მომწესრიგებლები დამკვირვებლებს ინფორმაციას აწვდიდნენ ამომრჩევლის ვინაობის შესახებ. ასეთი შემთხვევა 8 უბანზე დაფიქსირდა.

წილისყრის პროცედურის დარღვევა

  • საჩხერის #50 საარჩევნო ოლქის #52 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრების ფუნქციების გადასანაწილებელი წილისყრის ჩატარებაზე უარი თქვა;
  • ყვარლის #4 საარჩევნო უბანზე ფუნქციების გადასანაწილებელი წილისყრის ჩატარების შემდეგ, კომისიის წევრებმა თვითნებურად გაცვალეს ფუნციები, რაზეც კომისიის თავმჯდმარეს რეაგირება არ ჰქონია.
  • #22 მარნეულის # 22 საარჩევნო ოლქის #49 საარჩევნო უბანში კომისიის თავმჯდომარემ წილისყრის პროცედურაში ქალ კომისიის წევრებს არ მიაღებინა მონაწილეობა იმ მიზეზით, რომ გადასატანი ყუთის წაღება ქალისთვის კომფორტული არ არის.