ქათმისა და კვერცხის პარადოქსზე ჯერ კიდევ უძველესი საბერძნეთის ფილოსოფოსები საუბრობდნენ. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და კითხვა, ქათამი გაჩნდა ჯერ თუ კვერცხი, დღესაც ისევე აქტუალურია, როგორც 2 500 წლის წინ.

ქუინსლენდის უნივერსიტეტის ფიზიკოსები ამბობენ, რომ კვანტური ფიზიკის სამყაროში ქათმისა და კვერცხის გაჩენა ერთდროულად არის შესაძლებელი. ერთ-ერთი მეცნიერი ამბობს, რომ კვანტურ ფიზიკაში მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები ისეთი ცალსახა არ არის, როგორიც ეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაშია.

"კვანტური ფიზიკის კანონების უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მასში მოვლენები თანმიმდევრობის გარეშე შეიძლება მოხდეს. თქვენ შეიძლება სამსახურში ზოგჯერ ფეხით მიდიხართ, ზოგჯერ კი მანქანით. კვანტურ სამყაროში კი შესაძლებელია, რომ სამსახურში ერთდროულად ფეხითაც მიდიოდეთ და მანქანითაც. ეს კვანტური სამყაროს ერთ-ერთი თვისებაა, რომელზე დაკვირვებაც ჩვენ სპეციალური ექსპერიმენტით შევძელით," - ამბობს კვლევის ავტორი.

ექსპერიმენტის ფარგლებში მეცნიერები ფოტონის ქცევას დააკვირდნენ და აღმოაჩინეს, რომ კვანტურ სამყაროში შეუძლებელია დაზუსტებით ითქვას, ორი მოვლენიდან რომელი მოხდა პირველად.

ცნობილია, რომ კვანტურ ფიზიკაში ელექტრონებს ერთდროულად ორ სხვადასხვა ადგილას შეუძლიათ ყოფნა. ამ ექსპერიმენტში კი მსგავსი ქცევა ფოტონების შემთხვევაშიც დაფიქსირდა.