საქართველოს ფოსტა საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის თანამშრომლის მიერ გაგზავნილი გზავნილების ადრესატისათვის ჩაბარების შესახებ ინფორმაციას ასაჯაროებს და განცხადებას ავრცელებს:

გვინდა განვაცხადოთ, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის წარმომადგენლების ბრალდება გზავნილების საქართველოს ფოსტის მიერ დაკარგვის თაობაზე არ შეესაბამება სიმართლეს. გვსურს ავღნიშნოთ, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის თანამშრომლის მიერ საქართველოს ფოსტის მეშვეობით 2017 წლის დეკემბრის თვეში სულ გაიგზავნა 30 გზავნილი. გამგზავნმა საქართველოს ფოსტას მხოლოდ 5 გზავნილთან დაკავშირებით მომართა პრეტენზიით, რის საფუძველზეც საქართველოს ფოსტამ დაიწყო საერთაშორისო საფოსტო ნორმებით დადგენილი მოკვლევის პროცედურა.

აღსანიშნავია, რომ მოკვლევის შედეგად დადგენილია, რომ 5 გზავნილიდან 2 ჩაბარებულია ადრესატისათვის, ხოლო 3 გზავნილზე განხორციელებულია ვიზიტი ადრესატის მითითებულ მისამართზე, თუმცა ადრესატის ადგილზე არყოფნის გამო, მათი ჩაბარება ვერ განხორციელდა. აღნიშნული გზავნილები, მათი შენახვის ვადის ამოწურვის შემდეგ დაბრუნებულია უკან საქართველოში და ჩაბარებულია გამომგზავნისათვის (თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის თანამშრომლისათვის). შესაბამისად არც ერთი გზავნილი არ არის დაკარგული.

დასასრულს გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 2017 წელს საქართველოს ფოსტაში გზავნილთა საერთო რაოდენობამ 5 მილიონს გადააჭარბა, ამ ფონზე განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ რეკლამაციის (პრეტენზიის) წლიურმა მაჩვენებელმა მხოლოდ 0.1% შეადგინა. ამასთანავე საქართველოს ფოსტა საერთაშორისო რეგისტრირებული წერილობითი კორესპონდენციის ჩაბარების მაჩვენებლების მიხედვით, PostEurop-ის წევრი ქვეყნების ტოპ ათეულში შევიდა. აღნიშნულ ათეულში საქართველოს გვერდით წარმოდგენილი არიან: შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი, ლუქსემბურგი, ირლანდია, მალტა, რუსეთი, სლოვენია, ლიტვა და დანია. დღეს საქართველოს ფოსტა მსოფლიოს 191 ქვეყანასთან წარმატებით თანამშრომლობს.