ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე პარლამენტს ასარჩევად წარედგინა თამარ ალფაიძისა და რევაზ ეგაძის კანდიდატურები. წევრის ერთ თანამდებობაზე კი ქრისტინე ქაჯაიასა და ლევან ისაკაძის კანდიდატურები.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: გიორგი კალანდარიშვილი ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარეა. ის პარლამენტმა მეორედ 15 თებერვალს აირჩია.

  • კალანდარიშვილი და ცესკოს ორი წევრი 6 თვის ვადით იყვნენ არჩეულები.
  • ახალი კანდიდატურები კი კომისიამ 30 ივლისს წარუდგინა პრეზიდენტს, მასში კალანდარიშვილი იყო.

კანდელაკმა ფორმულასთან მიცემულ კომენტარში თქვა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო. აღნიშნა, რომ სანამ მისი ვადა იქნება, დაიხარჯება მაქსიმალურად.

პრეზიდენტმა ცესკოს წევრის ერთ თანამდებობაზე — ქრისტინე ქაჯაიასა და ლევან ისაკაძის კანდიდატურები წარუდგინა პარლამენტს.

  • რაც შეეხება ცესკოს მეორე წევრის თანამდებობას, ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგად პრეზიდენტის მიერ ვერ შეირჩა შესაბამისი კანდიდატურები.
  • აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტის 2022 წლის 5 აგვისტოს N05/08/01 განკარგულებით ცხადდება ცესკოს წევრის ერთ თანამდებობაზე კანდიდატთა შესარჩევი ხელახალი კონკურსი და იქმნება საკონკურსო კომისია.

შემდეგი ეტაპი პარლამენტია. ახლა დეპუტატებმა უნდა განიხილონ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურები და კენჭი უყარონ.

  • იმ შემთხვევაში, თუ ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობა აირჩევს, უფლებამოსილების ვადა 5 წელი იქნება, დანარჩენ შემთხვევაში კი ვადა 6 თვეა.