კანონპროექტი საგანგებო მდგომარეობის გარეშე შეზღუდვებზე