რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის კოორდინაციით, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე , საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ძირითად პროექტებსა და მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს ახორციელებს.

მისი ამოცანებია:

  • საავტომობილო გზების უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლება
  • მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანზიტო ნაკადის გაზრდა
  • საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის რაციონალური მართვა და გაუმჯობესება
  • საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირების გაუმჯობესება

წყარო: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ საიტი