მარიამ გურგენიშვილი ჟურნალისტი

მარიამ გურგენიშვილი On.ge-ის ჟურნალის განყოფილებას 2022 წლის 15 სექტემბერს შემოუერთდა. მარიამს განსაკუთრებით აინტერესებს ისეთ თემებზე მუშაობა, როგორებიცაა ლიტერატურა, კინო, მენტალური ჯანმრთელობა და ფსიქოლოგია.