თამარ კიზივაძე

თამარ კიზივაძე On.ge-ის ჟურნალის განყოფილებას 2021 წლის 1 თებერვალს შემოუერთდა.