ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი