გიორგი ბასხაჯაური

გიორგი ბასხაჯაური 2020 წლის ივლისიდან On.ge-ის კომერციული ჟურნალისტია.