ევა გუმაშვილი

ევა რამდენიმე თვის განმავლობაში News.on.ge-ში გადიოდა სტაჟირებას, მოგვიანებით კი ჟურნალის განყოფილებასთან გააგრძელა თანამშრომლობა კულტურის თემებზე. როგორც თავად აღნიშნავს, განსაკუთრებით აინტერესებს ადამიანის უფლებები, მენტალური ჯანმრთელობა და სექსუალური განათლება.