ფსიქოდელიური სოკოები სოკოების კატეგორიაა, რომელიც ნივთიერება ფსილოციბინს შეიცავს. დასავლურმა სამყარომ მათი რეკრეაციული მიზნით გამოყენება 1950-იან წლებში დაიწყო, თუმცა კაცობრიობა ჰალუცინაციის გამომწვევ სოკოებს რიტუალებში საუკუნეების წინ იყენებდა.

აშშ ფსილოციბინს ლსდ-სთან ერთად მაღალი რისკის ჯგუფში განიხილავს, თუმცა დიდ ბრიტანეთში მისი რეკლასიფიკაცია შედარებით უსაფრთხო ნარკოტიკად 2005 წელს მოხდა.

ჰალუცინოგენური სოკოები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არალეგალურია, თუმცა სულ უფრო და უფრო მეტი სამედიცინო კვლევა აჩვენებს, რომ ფსილოციბინი შესაძლოა შფოთვასა და დეპრესიასთან ბრძოლაში ეფექტური იყოს.