ედგარ ბრუტიანი

NEXT.On.ge-ის ტექნოლოგიური ჟურნალისტი