ედუარდ მარიკაშვილი

იურისტი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) თავმჯდომარე.