რა გსმენია ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესახებ? იცი, რომ ქალსა და კაცს თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში თანაბარი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეს? შვებულების შესახებ რას გვეტყვი?

შრომითი უფლებები საქართველოს შრომის კოდექსითაა განმტკიცებული და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განუოყფელი ნაწილია. შეამოწმე შენი ცოდნა, გაიგე, რამდენად კარგად იცნობ საკუთარ შრომით უფლებებს.

ტესტი: რა იცი შრომითი უფლებების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 10 დავიწყოთ მარტივით — ვინ შეიძლება იყოს დამსაქმებელი?

Anastasia Golub / Dribbble

2 / 10 საქართველოს შრომის კოდექსის თანახმად, ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს:

Mike Mark / Dribbble

3 / 10 გლობალურად, რამდენ პროცენტს შეადგენს გენდერული სახელფასო სხვაობა?

Joe Duncan / Adobe

4 / 10 მსოფლიო შრომის ორგანიზაციის მიხედვით, რა ასაკიდან შეიძლება დასაქმდეს ადამიანი?

Siege Media / Dribbble

5 / 10 რამდენი პროცენტია გლობალური უმუშევრობის მაჩვენებელი?

HoangPts / Dribbble

6 / 10 მსოფლიოში დაახლოებით რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური გლობალური პანდემიის დროს?

Nastya / Dribbble

7 / 10 სრულწლოვნისთვის კვირაში რამდენ საათზე მეტი მუშაობა ითვლება ზეგანაკვეთურად საქართველოში?

L.J / Dribbble

8 / 10 დაახლოებით რამდენი ადამიანია დასაქმებული ფორმალური შრომითი ბაზრის მიღმა?

Sarah / Dribbble

9 / 10 საქართველოში რამდენ ხანს გრძელდება ანაზღაურებადი შვებულება წელიწადში?

Lee Art / Dribbble

10 / 10 დაბოლოს, მაქსიმუმ რამდენ ხანს შეიძლება გრძელდებოდეს გამოსაცდელი ვადა საქართველოში?

Polina Ivashchenko / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...