ანონიმი ავტორი

ანონიმი ავტორი არის ოკუპირებული აფხაზეთიდან. საოკუპაციო რეჟიმის გამო მისი უსაფრთხოება დაცული არ არის, ამიტომ სახელი და გვარი დაფარულია.